กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบกระทงให้กับวัดบางบ่อเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน...

สถานีตำรวจภูธรบางบ่อจัดโครงการ D.A.R.E. (โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางบ่อ...