โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

สถานีตำรวจภูธรบางบ่อจัดโครงการ D.A.R.E. (โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางบ่อ

Comments are closed.