โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ซึงจัดโดย สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

Comments are closed.