โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันอังคาร ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม
การดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายสุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการ
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดบางบ่อ ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในอัตรา
2,000 บาท โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับและปฏิบิตตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.