มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564...

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คุณครูกุหลาบ ใจดี “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาบูชาครู”...

การลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ทต.บางบ่อ)ท่านนายกเชาวลิต บุญรอด อบต.บางบ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยการประสานกำลังทหารการจากกองทัพเรือกรุงเทพฯ มาเป็นกำลังและ...

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ...

วันอังคาร ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...

การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา...

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกัน...

ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัด...

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางบ่อ ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผะผู้ติดตามลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ติดตาม ได้มาเยี่ยมชมและลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนน...

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดี...

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุด...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พ.ย. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายสุชาติ ศรีหานารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายวิธพล กระบวน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบกระทงให้กับวัดบางบ่อเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง...