กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดี...

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุด...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พ.ย. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายสุชาติ ศรีหานารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายวิธพล กระบวน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบกระทงให้กับวัดบางบ่อเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน...

สถานีตำรวจภูธรบางบ่อจัดโครงการ D.A.R.E. (โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางบ่อ...

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์...

เทศบาลตำบลบางบ่อ จัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบ...

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ซึงจัดโดย สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันศุ...