โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เทศบาลตำบลบางบ่อ จัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ

Comments are closed.