เกี่ยวกับเรา

โรงเรียน วัดบางบ่อ
หมู่ 3 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560
Tel : 02-3381489 Fax : 02-3381489
Email : info@wbb.ac.th