กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบกระทงให้กับวัดบางบ่อเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

Comments are closed.