กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดี...

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุด...