การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบหมายให้

นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ เป็นประธานในพิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โปรแกรม ปพ.5  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบ่อ  โดยมีวิทยากร นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คุณครูบัณฑิตย์ เอกตาแสง  คุณครูรัตนา ปานประโคน  ห้วหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรฯ คุณครูดวงกมล  เชียงพา

Comments are closed.