การให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการต่างๆภายในโรงเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่25 สิงหาคม 2565 นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เรื่อง 1.การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบ คุณครูเกสร สังข์น้อย 2.การดำเนินการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบคุณครูรัตนา ปานประโคน  3.เตรียมความพร้อมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ วpa ที่จะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้รับผิดชอบ

คุณครูดวงกมล  เชียงพา ที่ปรึกษาโครงการ คุณครูบัณฑิตย์  เอกตาแสง

Comments are closed.