โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณ สจ.วสันต์ บรรเจิดศิลป์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบแขวนคอ

จำนวน 500 ชิ้นให้แก่โรงเรียนวัดบางบ่อ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

Comments are closed.