การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาวัดบางบ่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ดร.สุชาติ ศรีหานารถ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาวัดบางบ่อ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้        1.การเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง Day Camp  2.แนวทางการยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-Net                         3.กีฬากลุ่ม ร.ร.คุณภาพระดับประถมศึกษา  4.การพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา        เรื่อง การขอและเลื่อนวิทยฐานะ ว.pa ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบ่อ 

Comments are closed.