กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันอังคาร​ ที่​ 7​ มิถุนายน​ 2565​ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีผู้ลงสมัคร​ดังนี้​

เบอร์​ 1​ ด.ญ.พิมพกานต์ สุขสบาย

เบอร์​ 2​ ด.ช.พีรพัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

เบอร์​ 3​ ด.ช.ภูริทัตน์ พูลสุข​

เบอร์​ ​ 4​ ด.ญ.ศุภาวรรณ คำเสียง

เบอร์​ 5​ ด.ช.ปรมศวร์ หมื่นชำนาญพจน์

เบอร์​ 6​ ด.ญ.ภัทราวดี ขันทอง

โดยมีแคะแนนเสียงที่มากที่สุดคือ​ ผู้สมัคร​ เบอร์​ 2​ ด.ช.พีรพัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5

​โดยมีคะแนนเสียงถึง​ 114 เสียง​ 💐

Comments are closed.