นิเทศการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน​

วันที่​ 23​ พฤษภาคม​ 2565​ ท่าน ศน.สุทินี กรินทรากุล และ ท่านศน.ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ เข้ามานิเทศการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน​ จากสำนัก​งานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร​ปราการ​ เขต​ 2​ หลังการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา​2565

Comments are closed.