การรับวัคซีนป้องกันโรคCovid-19​

วันที่ 19 พฤษภาคม​ 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19​ เข็มที่2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อและโรงเรียนใกล้เคียง นักเรียนชั้นอนุบาล​ และ​ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบ่อ

Comments are closed.