ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายวิธพล กระบวน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง

Comments are closed.