งานแสดงมุทิตาจิต

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดงานมุทิตาจิต เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2563

Comments are closed.