งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563

Comments are closed.