• ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางกา...

  วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพย...

 • การประชุม นิเทศ และติดตาม การจัดการศึกษา...

  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ประธานกลุ่มบางบ่อ 1 นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ คุณครูเกศส...

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางบ่อ ได้จัดประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางการจัดการเร...

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา...

  วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางบ่อ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบ่อ...

 • มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564...

  มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คุณครูกุหลาบ ใจดี “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาบูชาครู”...