กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักกีฬาเปตองทั้งทีมหญิงและทีมชายรุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2565 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม การแข่งขันกีฬาเปตองหญิงรุ่นอายุ 12 ปี ผลการแข่งขันรองชนะเลิศอันอับที่ 2 และ การแข่งขันกีฬาเปตองชายรุ่นอายุ 12 ปี ผลการแข่งขันรองชนะเลิศอันอับที่ 2 โดยมี คุณครูอุดร วิงวอน และคุณครูไพบูลย์ ลองงาม เป็นผู้ควบคุมทีม

Comments are closed.