ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคมือปากเท้าเปื่อย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องเรียน โรงเรียนวัดบางบ่อ       โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตลอดทางเดินอาคาร และภายในห้องเรียนต่างๆ ห้องอาหาร ห้องสื่อการเรียนรู้

 พร้อมกับล้างทำความสะอาดของเล่น เครื่องเล่น และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

Comments are closed.