การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

นายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรมีความพร้อมและสามารถนำความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ

ผู้ประสานงานคุณครูณัฐวุฒ เอี่ยมกั๊ก เมื่อวัน ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

Comments are closed.