โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางบ่อ

โรงเรียนวัดบางบ่อ ขอขอบคุณ นายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำ หนังสือประวัติศาสตร์  แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และ เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับโรงเรียนวัดบางบ่อ เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565

Comments are closed.