ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1​ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร​ ที่​ 7 มิถุนายน​ 2565​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ดร.สุชาติ​ ศรีหานารถ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายวิธพล​ กระบวน​ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1​ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านประสิทธาราม

Comments are closed.