กิจกรรม​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย​ MOE​ SAFETV CENTER

วันที่​ 1​ มิถุนายน​ 2565​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม​ โดย

นายยอดชาย ทึนหาร​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และคณะ​ ได้จัดกิจกรรม​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย​ MOE​ SAFETV CENTER ณ โรงเรียนวัดบางบ่อโดยมี นาย​สมชัย นิยันตัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทร​ปราการ​เขต​​ 2​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายสุชาติ​ ศรีหานารถ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายวิธพล​ กระบวน​ คณะครูและบุคลากร​โรงเรียนวัดบางบ่อ ให้การต้อนรับ

Comments are closed.