ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางบ่อ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบ่อ

Comments are closed.