การลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ทต.บางบ่อ)ท่านนายกเชาวลิต บุญรอด อบต.บางบ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยการประสานกำลังทหารการจากกองทัพเรือกรุงเทพฯ มาเป็นกำลังและนำรถกะบะมาบรรทุกทราย มาช่วยกันทำแนวกั้นน้ำ โดยการต้อนรับของนายสุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อนายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางบ่อ

Comments are closed.