ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้ติดตาม

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางบ่อ ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผะผู้ติดตามลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ติดตาม ได้มาเยี่ยมชมและลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Comments are closed.