ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายสุชาติ ศรีหานารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง

Comments are closed.