พิธีไหวัครู

โรงเรียนวัดบางบ่อ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563

Comments are closed.