กีฬาสี เขียว-เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมกีฬาสี เขียว – เหลือง เกมส์ประจำปีการศึกษา 2562