พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน...

วันพุธ​ ที่​ 8​ มิถุนายน​ 2565​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ดร.สุชาติ​ ศรีหานารถ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายวิธพล​ กระบวน​ และ​ คณะคุณครูโรงเรียนวัดบางบ่อ​ ทำพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียนให้กับ​ประธานนักเรียนและคณะสภานักเรียนโรงเร...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1​ ครั้งที่ 1/2565...

วันอังคาร​ ที่​ 7 มิถุนายน​ 2565​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ดร.สุชาติ​ ศรีหานารถ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายวิธพล​ กระบวน​ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1​ ครั้งที่ 1/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน...

วันอังคาร​ ที่​ 7​ มิถุนายน​ 2565​ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีผู้ลงสมัคร​ดังนี้​ เบอร์​ 1​ ด.ญ.พิมพกานต์ สุขสบาย เบอร์​ 2​ ด.ช.พีรพัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ เบอร์​ 3​ ด.ช.ภูริทัตน์ พูลสุข​ เบอร์​ ​ 4...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่​ 2​ มิถุนายน​ 2565​ โรงเรียนวัดบางบ่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด อาคารสถานที่ และพื้นที่โดยรอบบริเวณภายในโรงเรียนวัดบางบ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า...

พิธีมอบอาคารเรียน หลังซ่อมแซม จากเหตุวาตภัย​ โรงเรียนวัดกาหลง...

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ​ นาย​ วิธพล​ กระบวน​ เข้าร่วมพิธีมอบอาคารเรียนหลังซ่อมแซม จากเหตุวาตภัย​ ร.ร.วัดกาหลงจาก พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาวัดบางพลีใหญ่กลาง​ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สพป.สป.2 นำโดย...

กิจกรรม​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโร...

วันที่​ 1​ มิถุนายน​ 2565​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม​ โดย นายยอดชาย ทึนหาร​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และคณะ​ ได้จัดกิจกรรม​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในสถ...

นิเทศการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน​...

วันที่​ 23​ พฤษภาคม​ 2565​ ท่าน ศน.สุทินี กรินทรากุล และ ท่านศน.ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ เข้ามานิเทศการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน​ จากสำนัก​งานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร​ปราการ​ เขต​ 2​ หลังการเปิดภาคเรี...

การรับวัคซีนป้องกันโรคCovid-19​...

วันที่ 19 พฤษภาคม​ 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19​ เข็มที่2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อและโรงเรียนใกล้เคียง นักเรียนชั้นอนุบาล​ และ​ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบ...

เปิดเรียนภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2565​...

  วันอังคาร ที่ 17​ พฤษภาคม​ 2565 ท่านผู้อำนวยการ สุชาติ ศรีหานารถ       รองผู้อำนวยการ วิธพล กระบวน และ คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง​เพื่อชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน​ใน ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​  25...

ประชุมผู้ปกครอง

  วันจันทร์ ที่ 16​ พฤษภาคม​ 2565 ท่านผู้อำนวยการ สุชาติ ศรีหานารถ  รองผู้อำนวยการ วิธพล กระบวน และ คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง​เพื่อชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน​ใน ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​  2565​...