ฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19 สำหรับนักเรียน...

วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อและโรงเรียนใกล้เคียง ที่มีอายุ 5-11ปี โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบ่อ...