การลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ทต.บางบ่อ)ท่านนายกเชาวลิต บุญรอด อบต.บางบ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยการประสานกำลังทหารการจากกองทัพเรือกรุงเทพฯ มาเป็นกำลังและ...