โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ...

วันอังคาร ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...