กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบกระทงให้กับวัดบางบ่อเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน...

สถานีตำรวจภูธรบางบ่อจัดโครงการ D.A.R.E. (โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางบ่อ...

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์...

เทศบาลตำบลบางบ่อ จัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบ...

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ซึงจัดโดย สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันศุ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระ...

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

โรงเรียนวัดบางบ่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563...