มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564...

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คุณครูกุหลาบ ใจดี “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาบูชาครู”...

การลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ทต.บางบ่อ)ท่านนายกเชาวลิต บุญรอด อบต.บางบ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือหลังน้ำลด ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยการประสานกำลังทหารการจากกองทัพเรือกรุงเทพฯ มาเป็นกำลังและ...

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ...

วันอังคาร ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...

การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา...

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกัน...

ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัด...

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางบ่อ ต้อนรับ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผะผู้ติดตามลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ติดตาม ได้มาเยี่ยมชมและลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนน...

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดี...

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุด...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พ.ย. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายสุชาติ ศรีหานารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายวิธพล กระบวน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...