มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา ทดลองสอน...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ มองของที่ระลึกให้กับนักศึกษา ทดลองสอน คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย...

ประชุมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันทุจร...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายวิธพล กระบวน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อได้เข้าร่วมการประชุมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันทุจริต...

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ ณ จังหวัดบึงกาฬ...

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อได้จัดโครงการศึกษาดูงาน จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 8 และ แหล่งท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่งคุดคู้...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันพฤหัสบดี ที่​ 23​ มิถุนายน​ 2565​ ดร.สุชาติ ศรีหานารถ เป็นประธานในพิธีเปิด​กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีประกวดแต่งกายตัวละคร ในวันสุนทรภู่ และคัดลายมือ ระบายสี สุนทรภู่...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565...

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรม โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคคลกรโรงเรียนวัดบางบ่อร่วมเดินรงนรงต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดของ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาประถมศ...

ประชุม คณะผู้บริหารกลุ่ม บางบ่อ 1...

วันที่ อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อ จัดการประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มบางบ่อ 1  โดยมี ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อเป็นประธานกลุ่มบางบ่อ 1...

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี...

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประเภทเนตรนารีสามัญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คุณครูอุดร วิงวอน...

นิเทศการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565...

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้ามาตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  และ  เข้าชมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของ...

โรงเรียนวัดบางบ่อ ขอขอบคุณ​  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ​ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ...

โรงเรียนวัดบางบ่อโรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณ​  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ​ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (ABAC) ได้มอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส​ จำนวน​  3​ ชุด​ ให้กับนักเรียน​ ผู้ติดต่อประสานงาน คุณครูไพบูลย์ ลองงาม...

การศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว...

โรงเรียนวัดบางบ่อได้ไปศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ๔ ดาว  โดยมี นาย ประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง พร้อมด้วย ดร.ดาวประกาย  ระโส รองผู้อำนวยการโ...