พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562...

โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยผู้อำนวยการเกษม ดวงนาค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ...

เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์...

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวิน...