แห่เทียบจำนำพรรษา​กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ​...

โรงเรียนวัดบางบ่อร่วมโครงการแห่เทียบจำนำพรรษา​กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ​  ณ​ วัดบางบ่อ​ วันศุกร์ที่​ 8​ กรกฎาคม​ 2565...

การแข่งขันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ​...

กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ​  ปี​การศึกษา​2565​   โดย​ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ​   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2​ ให้เกียรติ​เปิดพิธี​ &n...

จัดสรรหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น...

ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิด  3 ชั้น จำนวน 14,400 ชิ้น เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)​...

กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ภายใต้มาตรการเฝ...

โรงเรียนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน​ และ​ ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ โดยรอบโรงเรียนวัดบางบ่อ วัน​ศุกร์​ ที่​ 1 ​กรกฎาค​ม​  2565...

กิจกรรม​วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ...

วันศุกร์​ ที่​ 1​ กรกฎาค​ม​ 2565​ โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.สุชาติ ศรีหานารถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อเป็นประธานในพิธี...

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ประธานกลุ่มบางบ่อ 1 จัดการประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มบางบ่อ 1 เรื่องการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ...

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางบ่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 30  มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางบ่อ เข้ามาจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด...

กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางบ่อ...

วันอังคาร ที่ 29  มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางบ่อ  เข้ามาจัดกิจกรรม ป้องกันโรคเอดส์ นำธีมโดย นางสาววันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคเอดส์ การให้ความรู้ คำปรึกษาแก่นั...

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางบ่อ ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางบ่อ ครั้งที่  6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...