ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อ...

 ผอ.ชำนาญ รามแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อพร้อมพบปะคณะครู โดยมีผอ.เกษม ดวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ให้การต้อนรับ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ...