คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์...

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562...

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน...

โรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  และได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษ...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อ...

 ผอ.ชำนาญ รามแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อพร้อมพบปะคณะครู โดยมีผอ.เกษม ดวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ให้การต้อนรับ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ...