กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2565...

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักกีฬาเปตองทั้งทีมหญิงและทีมชายรุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2565 ณ โรงเรี...

ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคมือปากเท้าเปื่อย...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องเรียน โรงเรียนวัดบางบ่อ       โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตลอดทางเดินอาคาร และภายในห้องเรียนต่างๆ ห้องอาหาร ห้องสื่อการเร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ มอบหมายให้ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ เป็นประธานในพิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผ...

การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา...

นายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรมีความพร้อมและสามารถนำความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นไป...

การให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการต่างๆภายในโรงเรียน...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่25 สิงหาคม 2565 นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เรื่อง 1.การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบ คุณค...

โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ...

โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณ สจ.วสันต์ บรรเจิดศิลป์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบแขวนคอ จำนวน 500 ชิ้นให้แก่โรงเรียนวัดบางบ่อ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2...

โรงเรียนวัดบางบ่อขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางบ่อ...

โรงเรียนวัดบางบ่อ ขอขอบคุณ นายกวันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำ หนังสือประวัติศาสตร์  แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และ เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับโรงเรียนวัดบางบ่อ เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงห...