วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์...

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562...

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน...

โรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  และได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษ...