ร่วมแสดงความยินดี การย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว...

ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ พร้อมด้วย นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐ์ณันฐ์ เที่ยงบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโร...

ร่วมแสดงความยินดี การย้ายมาดำรงตำแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกะอี่...

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ประธานกลุ่มบางบ่อ ๑ พร้อมด้วย นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในกลุ่มบางบ่อ ๑ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการ สุประวีณ์ เว...

ร่วมแสดงความยินดี การย้ายมาดำรงตำแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหลุมลึก...

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕    ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ประธานกลุ่มบางบ่อ 1 พร้อมด้วย นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในกลุ่มบางบ่อ1 เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการ กิตินันท์ ...

ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒...

ดร. สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ คณะครู และ บุคลากร ให้การต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสุนิสา จันทร์แดง ครู วิชาวิทยาศาสตร์ เ...

เรื่อง วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕...

ดร. สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อนายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำกระทงบริจาคให้วัดบางบ่อ และ วัดโคธาราม ในวันลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕  ...

งานนมัสการหลวงพ่อปาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ วันพฤหัสบ...

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร. สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ รวมทำพิธีเปิดงานนมัสการพลวงพ่อปาน และ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร. สุชาติ ...

เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕...

วันอังคารที่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวันบางบ่อเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน และการคัดกรองก่อนเข้าภายในโรงเรียน...

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางบ่อ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕...

ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแจ้งปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนพฤศจิกายน...

เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕...

ดร.สุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายวิธพล กระบวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน ทำความสะอาด อาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห...