กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยผู้อำนวยการเกษม  ดวงนาค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89...

คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...

คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล แฟนเพจRin&Rin.  (2559).  คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชุดที่ 1.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2559, จาก https://www.facebook.com/RinJewel/photos/?tab=album&...

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทฤษฎีแกล้งดิน แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2524 ท...

ส.ค.ส. พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

ส.ค.ส. พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล เฟซบุ๊ก Cath Cattaleya Changnak.  (2559).  ส่งความสุข.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2559, จาก https://www.facebook.com/cathy.chang...

พระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

ทรงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย ...