คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อร่วมขายทองงานหลวงปู่ปาน ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ...

โรงเรียนวัดบางบ่อนำโดย ผู้อำนวยการเกษม ดวงนาค และรองผู้อำนวยการสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ นำคณะครูร่วมขายทองงานหลวงปู่ปาน ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมอบเกีัยรติบัตรให้กับตัวแทนนักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 11 สิงหาคม 2560...

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด – วัยใสใส่ใจเอดส์...

เทศบาลบางบ่อได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมวัยใสใสาใจเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2560...

AU SCHOOL MENTORING

นักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน AU SCHOOL MENTORING ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2...

ทัศนศึกษา อพวช. – Dream World

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น อ.1 – ป.6 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) และ. Dream World จ.ปทุมธานี...

โรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล...

โรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2560 ได้ลำดับที่ 4...