วันครู 16 มกราคม 2563

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64  วันที่16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Comments are closed.