ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2563

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2563

Comments are closed.