วันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์

Comments are closed.