คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

Comments are closed.