พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

โรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  และได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Comments are closed.