วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Comments are closed.