พิธีเปิดอาคารเรียน 105 ปี พระมงคลวรากร

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดพิธีเปิดอาคารเรียน 105 ปี พระมงคลวรากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

Comments are closed.